Modlitwy

Każdy potrzebuje wiary. Tak się złożyło, że wiara w wyższe moce wspiera, dodaje siły, pomaga znaleźć ścieżkę życia, aw trudnych sytuacjach nie pozwala się poddać. I pomaga w tym modlitwa. Każdy wierzący przynajmniej raz zastanawiał się, jakie modlitwy muszą być znane. W artykule powiemy więcej o głównych modlitwach prawosławnych.

Jakie modlitwy powinien znać każdy prawosławny?

Główne modlitwy w prawosławiu

Mówiąc o wierze i mocy Pana, należy zauważyć, że od czasów starożytnych człowiek szukał sposobu komunikowania się z Bogiem, proszenia o łaskę i błogosławieństwo dla siebie lub swoich bliskich. A jeśli w kościele czujemy się bliżej Wszechmogącego, a duchowieństwo pomaga zrozumieć jego przymierza i uspokoić duszę, wówczas modlitwa służy apelowaniu do nieba. Co więcej, prawidłowa modlitwa zawiera odpowiednie traktowanie i jest wypełniona odpowiednimi emocjami i przekazuje niezbędne przesłanie semantyczne. Nie każde słowo jest modlitwą, ale każda modlitwa jest słowem, które może dotrzeć do Pana.

Główne modlitwy, które powinien znać każdy prawosławny:

 • Ojcze nasz;
 • Modlitwa Jezusa
 • Apel do Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa Pańska

Modlitwy i Psalmy

Główną modlitwą prawosławną jest Nasz Ojciec, zwany także Modlitwą Pańską. Znanych jest kilka odmian tej modlitwy:

 • krótka wersja;
 • pełna wersja;
 • w kościele słowiańskim;
 • w nowoczesnym rosyjskim.

Za najbardziej poprawną modlitwę uważa się pełną wersję Mateusza. Różnica w stosunku do nabożeństw przedstawionych przez Łukasza znajduje się w ostatnim wierszu: „Albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki. Amen ”. W kościele słowiańskim brakuje ostatniego zdania. Najpopularniejsza wśród ludzi jest krótka wersja w języku rosyjskim:

„Ojcze nasz, który jest w niebie!
Święć się imię twoje;
Przyjdź królestwo twoje;
Bądź wola Twoja na ziemi, jak w niebie;
Daj nam chleb powszedni do dziś;
I wybacz nam nasze długi, tak jak my wybaczamy naszym dłużnikom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas od złego. Amen ”.

Pochwała „Ojcze nasz” jest uważana za uniwersalną, stosuje się ją w różnych sytuacjach:

 • W nabożeństwach;
 • Przed przeczytaniem innych modlitw;
 • Po modlitwach jako ostateczny tekst;
 • Wraz z regułą modlitwy porannej;
 • W chwilach intensywnych emocji uspokajających umysł i duszę;
 • W trudnych sytuacjach życiowych znaleźć właściwe rozwiązanie.

Modlitwa Jezusa

Główna modlitwa

Apel modlitewny do Jezusa Chrystusa jest reprezentowany przez prawdziwe śpiewy. Pomimo zwięzłości ma on znaczące znaczenie. Dzięki tej modlitwie zwracamy się do Syna Bożego i modlimy się o przebaczenie, odpuszczenie grzechów, pomoc i miłosierdzie.

Najczęstsza opcja: „Panie, zmiłuj się!”Czyta się ją intonując na nabożeństwach, pod koniec głównych modlitw. Również ta kombinacja jest powtarzana mentalnie przed wejściem do świątyni i jest uważana za uniwersalny urok w trudnych chwilach. Jednak do użytku prywatnego zalecana jest pełna wersja:

„Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”.

Uważa się, że istnieją trzy sposoby odczytania tej pochwały:

 1. Właściwie - na głos, kiedy modlimy się do Pana.
 2. Umysłowo, aby odwoływać się do Boga w różnych momentach.
 3. Mądre czytanie, w którym umysł jest wymową mentalną, a przesłanie serca odpowiada znaczeniu słów.

Każda z tych metod powinna być wykonywana z głęboką i szczerą wiarą, wypełniając słowa swoją wdzięcznością i nadając odpowiednie znaczenie.

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny

Główne modlitwy do Dziewicy

Apele do Królowej Niebios skierowane są przede wszystkim do pokoju duchowego. Zapytaj wstawiennika:

 • o ochronie i zachowaniu paleniska i bliskich przed złymi duchami, wrogami, złym wyglądem;
 • pomoc w relacjach rodzinnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Główne modlitwy skierowane do Dziewicy:

Zdrowaś Dziewico, raduj się:

„Dziewico Maryjo, raduj się, wdzięczna Maryjo, Panie, niech będzie z tobą, Błogosławiona jesteś w niewiastach i błogosławiony owoc żywota Twojego, bo dałeś życie naszym duszom”.

Warto jeść:

„Godne jest uwielbienie Ciebie, Matki Bożej, na zawsze błogosławionej i nieskalanej, oraz Matki naszego Boga. Z czcią najwyższych Cherubinów i nieporównywalnie chwalebnych Serafinów, którzy urodzili Słowo Boże, prawdziwą Dziewicę Maryję, wielbimy was. ”

Och, Matko Wszystkich Spraw:

„O matko, która urodziła Słowo, najświętsza ze wszystkich świętych! Przyjmując obecną ofertę, uwolnij się od wszelkich nieszczęść i wycofaj się z przyszłej męki wszystkich, którzy wołają do Ciebie: Alleluja! ”

O tobie się cieszy:

„Raduje się z Ciebie, Łaski, całego stworzenia: anielskiej armii i rodzaju ludzkiego. Jesteście uświęconą świątynią i duchowym rajem, chwałą dziewictwa, z której Bóg został wcielony i stał się Naszym Dzieciątkiem przed wiekami. Albowiem okrył trony twoje, i uczynił macicę twoją szerszą niż niebo. „Raduje się w Tobie, Łaska, całe stworzenie, chwała Tobie!”

Och, chwalebny cud:

„Och, chwalebny cud! Niebo i ziemia, Carycy, błagane przez naszych świętych krewnych, po dziś dzień obejmują rosyjską ziemię i łaskawie wzbogacają oblicze jej wizerunku. O Pani Władcy! Nie popadajcie w przyszłość, w afirmacji w Rosji prawosławia, miłosierdzie i cuda zostały wylane do końca. Amen ”.

Uwielbienia wychwalają Matkę Bożą, wołają do niej o radę i proszą o cud. Za najważniejszą, czczoną i używaną modlitwę uważa się Dziewicę Maryję, Radujcie się. Zwracają się do niej o uwolnienie od dolegliwości: psychicznych i fizycznych, uzdrowienie z obrażeń i złego oka, o szczęściu w codziennym życiu.

Symbol wiary

Symbol Wiary Tekst

Symbol wiary jest także jednym z głównych świętych tekstów. Różnica polega na tym, że nie jest ona reprezentowana przez modlitwę, jak inne, ale przez krótkie i dokładne przedstawienie słów zaczerpniętych z soborów ekumenicznych. Symbolem wiary jest spowiedź, która nie zawiera apeli do Boga lub Świętych. Składa się z 12 członków, w których każdy mówi o określonej mocy: Ojcu, Synu, Duchu Świętym, kościele, chrzcie, zmartwychwstaniu i życiu wiecznym.

Piękno

Makijaż

Psychologia